wage

wage
кадр. заробітна плата; ставка оплати праці; заробіток грошова оплата працівникові (employee) за виконану роботу; ♦ заробітна плата є, як правило, погодинною і виплачується за фізичну, виробничу, механізовану, пов'язану зі зміною місця (itinerant) тощо роботу, яка не потребує спеціальної кваліфікації; сюди можна включити відрядну роботу (piecework), зарплата за яку виплачується згідно з кількістю виготовленої продукції
═════════■═════════
actual wage реальна заробітна плата; annual wage річна заробітна плата; average wage середня заробітна плата; average monthly wage середня місячна заробітна плата; basic wage основна заробітна плата; cash wage заробітна плата, виплачена готівкою • номінальна зарплата; contractual wage договірна заробітна плата; conversion wage допомога при звільненні; daily wage поденна заробітна плата; day wage поденна заробітна плата; efficiency wage відрядна заробітна плата • відрядна оплата праці; fair wage справедлива заробітна плата; fixed wage тверда заробітна плата • встановлена заробітна плата; fortnightly wage двотижнева заробітна плата; gross wage заробітна плата до відрахування податку; guaranteed wage гарантована заробітна плата; guaranteed annual wage гарантована річна заробітна плата; guaranteed minimum wage гарантований мінімум заробітної плати; hourly wage погодинна заробітна плата; implicit wage умовно нарахована заробітна плата; incentive wage прогресивна оплата праці; indexed wage індексована заробітна плата; individual wage індивідуальна заробітна плата; living wage прожитковий мінімум; maximum wage максимальна заробітна плата; minimum wage мінімальна заробітна плата • мінімальний розмір заробітної плати; money wage номінальна заробітна плата; monthly wage місячна заробітна плата; net wage чиста заробітна плата; nominal wage номінальна заробітна плата • номінальна ставка заробітної плати; nonpecuniary wage плата у негрошовій формі; piecework wage відрядна заробітна плата; qualifying wage кваліфікаційний заробіток; real wage реальна заробітна плата; set wage тверда заробітна плата; standard wages тарифна ставка заробітної плати • договірна заробітна плата; statutory wage заробітна плата, встановлена законом; subsistence wage заробітна плата на рівні прожиткового мінімуму • прожитковий мінімум; time wage погодинна заробітна плата; top wage максимальна заробітна плата • найвища заробітна плата; total wage сукупна заробітна плата; unit wage питома ставка заробітної плати; weekly wage тижнева заробітна плата
═════════□═════════
to adjust wages коригувати заробітну плату; to curb wages зменшувати/зменшити заробітну плату • приборкувати/приборкати зростання заробітної плати; to cut wages зменшувати/зменшити заробітну плату; to decrease wages зменшувати/ зменшити заробітну плату; to deduct from wages відраховувати/відрахувати від заробітної плати; to freeze wages заморожувати/заморозити заробітну плату; to increase wages збільшувати/збільшити заробітну плату; to lower wages знижувати/ знизити заробітну плату; to pay wages виплачувати/виплатити заробітну плату; to raise wages підвищувати/підвищити заробітну плату; to receive wages отримувати/ отримати заробітну плату; to reduce wages знижувати/знизити заробітну плату; to retain wages затримувати/затримати виплату заробітної плати; wage account рахунок, на який переказується заробітна плата; wage agreement угода про ставку заробітної плати; wage and salary earners наймані працівники; wage and salary indexation індексація заробітної плати й окладів; wage bill фонд заробітної плати; wage bill tax податок на фонд заробітної плати; wage claim вимога збільшення заробітної плати; wage compensation компенсація заробітної плати; wage competitiveness конкурентоспроможність заробітної плати; wage conditions умови оплати праці; wage-cost push inflation інфляція, спричинена зростанням заробітної плати; wage costs витрати на заробітну плату; wage determination визначення рівня заробітної плати; wage differential різниця ставок заробітної плати; wage disbursement витрати на заробітну плату; wage discrimination дискримінація в оплаті праці; wage dispute конфлікт з приводу оплати праці; wage drift відхилення фактичної заробітної плати від розрахункових ставок; wage drift compensation компенсація за відхилення фактичної заробітної плати від розрахункових ставок; wage earner працівник, який одержує заробітну плату; wage elasticity of demand for labour еластичність попиту на працю за ставкою заробітної плати; wage framework структура заробітної плати; wage freeze заморожування заробітної плати; wage garnishment накладання арешту на заробітну плату; wage income прибуток у формі заробітної плати; wage increase підвищення заробітної плати; wage indexation індексація заробітної плати; wage inflation інфляція, спричинена зростанням заробітної плати; wage level рівень заробітної плати; wage negotiation переговори про заробітну плату; wage package угода з профспілкою про заробітну плату; wage payment виплата заробітної плати; wage policy політика в галузі оплати праці • політика щодо заробітної плати; wage-price spiral інфляційна спіраль заробітна плата — ціни; wage-push inflation інфляція, спричинена зростанням заробітної плати; wage rate ставка заробітної плати; wage-regulating price index індекс цін, який регулює заробітну плату; wage restraint стримування зростання заробітної плати; wage restraint policy політика стримування зростання заробітної плати; wage scale шкала заробітної плати; wage schedule графік виплати заробітної плати; wage share частка національного доходу, що припадає на заробітну плату; wage share in total income частка заробітної плати в сукупному доході; wages in kind виплата заробітної плати у натуральній формі; wages in real terms заробітна плата в реальному вираженні; wage slip відомість на виплату заробітної плати • платіжна відомість; wage stabilization стабілізація заробітної плати; wage system система оплати праці; wage tax податок на заробітну плату; wage year рік нарахування заробітної плати
wage : salary
пр. salary
▹▹ pay

The English-Ukrainian Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investmentss, Bank Loans. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "wage" в других словарях:

 • Wage [1] — Wage, Gerät zur Gewichtsbestimmung, die auf einer Vergleichung von Gewichten beruht (s. Gewicht, Gewichte, Gewichtsstücke). Man benutzt hierzu Hebelanordnungen (Hebelwagen) oder Federn (Federwagen). – Außerdem werden Wagen zum Messen von… …   Lexikon der gesamten Technik

 • wage — [weɪdʒ] noun [countable] also wages HUMAN RESOURCES money that someone earns according to the number of hours, days, or weeks that they work, especially money that is paid each week: • The average hourly wage in the industry is $8. • Workers were …   Financial and business terms

 • Wage — Wage, n. [OF. wage, gage, guarantee, engagement. See {Wage}, v. t. ] [1913 Webster] 1. That which is staked or ventured; that for which one incurs risk or danger; prize; gage. [Obs.] That warlike wage. Spenser. [1913 Webster] 2. That for which… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Wage — Wage, v. t. [imp. & p. p. {Waged}; p. pr. & vb. n. {Waging}.] [OE. wagen, OF. wagier, gagier, to pledge, promise, F. gager to wager, lay, bet, fr. LL. wadium a pledge; of Teutonic origin; cf. Goth. wadi a pledge, gawadj[=o]n to pledge, akin to E …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wage — n 1: a payment usu. of money for labor or services usu. according to a contract and on an hourly, daily, or piecework basis often used in pl. 2 pl: the share of the national product attributable to labor as a factor in production Merriam… …   Law dictionary

 • wage — wage, wages Wages is normally used in the plural (Their wages are still too low); an older singular construction survives only in the biblical line For the wages of sinne is death (Romans 6:23). But wage is also used (What sort of wage are you… …   Modern English usage

 • WAGE — can refer to: * Wage, a compensation workers receive in exchange for their labor * WAGE (AM), a radio station located in Leesburg, Virginia, United States * Wide Area GPS Enhancement …   Wikipedia

 • wage — wage; wage·less; wage·less·ness; …   English syllables

 • wage — [wāj] vt. waged, waging [ME wagen < NormFr wagier (OFr gagier) < wage (OFr gage), a stake, pledge < Frank * wadi, akin to Goth wadi, a pledge: for IE base see WED] 1. to engage in or carry on (a war, struggle, campaign, etc.) 2. [Dial.,… …   English World dictionary

 • Wage — Wage, v. i. To bind one s self; to engage. [Obs.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Wage [2] — Wage. C. Schenck in Darmstadt hat die Zahl der Schwingungen untersucht, die der Wagebalken ausführt, bevor er zur Ruhe kommt. Diese Zahl hängt von dem Trägheitsradius, dieser wieder von der Gestalt des Wagebalkens ab. Schenck findet, daß bei… …   Lexikon der gesamten Technik


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»